Hayatı vakfetmek, hayatın amacına ve hedefine İman ve Kur’ân’a hizmet etmeyi koymak ve bunu hiçbir beklenti içinde olmadan yapmaktır.
REM
REM
Hayatı Vakfetmek
İman Himzeti için her şeyini feda edebilmek ve bu yolda her nevi sıkıntıya katlanmaktır.
REM
REM
Her Şeyini Feda Edebilmek
Hayatını vakfetmek Bediüzzaman’ı örnek almaktır.
REM
REM
Bediüzzaman’ı Örnek Almak
“Bütün vaktimi ve hayatımı hakaik-ı imaniye ve Kur’âniyeye hasr ve vakfetmişim.” (Mektubat, 73.)
BEDİÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN
Bediüzzaman der ki:
“Ben kusurlarımla beraber bu milletin saadetine ve imanın kurtulmasına hayatımı vakfettim. Bütün kuvvetimle Risale-i Nur’a çalıştım. Bütün zâlimâne tâziplere karşı tevfîk-i ilâhî ile dayandım. Geri çekilmedim.” (Şualar, 385.)
BEDİÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN
Bediüzzaman der ki:
“Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi şirindir.” (Şualar, 277.)
BEDİÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN
Bediüzzaman der ki:
“Madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.” (Emirdağ Lâhikası, 93.)
BEDİÜZZAMAN
BEDİÜZZAMAN
Bediüzzaman der ki:
RİSALE-İ NUR

ONSEKİZİNCİ LEM’ADA GEÇEN Hz. ALİ’NİN KERAMETLERİ

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri Mucize ve Kerametin inkar edildiği bir zamanda Peygamberimizin (asm) 300’den fazla mucizesini ortaya koyan “Mucizat-ı Ahmediye Risalesi”ni yazıp münkirleri susturduğu gibi “Keramet-i Aleviye” ve “Keramet-i Gavsiye Risaleleri”ni yazarak evliyayı ve kerametlerini inkar edenleri susturmuştur. Keramet-i Aleviye olan Onsekizinci Lem’a’da Bediüzzaman Hz. Ali’nin (ra) “Kaside-i Ercuze” ismi ile nazmettiği kasidesinde geleceğe ait […]

 HAKKIMIZDA

MÜSLÜMANIN EVSAFI

                                     MÜSLÜMANIN EVSAFI                                                                       […]

 

EĞİTİM PROGRAMLARI
SORU-CEVAP

VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA

VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA SORU: Velayet-i suğra, velayet-i vusta ve velayet-i kübra birbiri peşi sıra gelen mertebeler midir? Velayet-i suğranın kutbiyete, vustanın gavsiyete, kübranın ferdiyete baktığı doğru mudur? Makam-ı ferdiyet salt velayet-i kübraya ait bir mazhariyet midir? CEVAP: Velayt-i Kübra doğrudan Kur’ana ve İmana hizmettir ve sahabelerin yaptığı olduğu için buna “Sahabe Mesleği” denir […]

ŞUUNAT VE ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

S.1 Şualarda vacip için ‘vucut mertebelerinin en kuvvetlisi’-‘maddiyattan münezzeh’-‘bütün mahiyetlere mübayin’ olarak 3 şekilde tanımlanmış. Burdaki 3. tanımda geçen mübayin kelimesini nasıl anlamalıyız yani Cenabı hakkın mahiyetinin tüm varlıklara zıt olması nasıl oluyor evet hiç bir şeye benzemiyor bizim tasavvur ettiğimiz ama Üstat hazretlerinin zıt demesinin hikmeti nedir?   Cevap: Allah vardır ve “Vücut” Allah’ın […]

RİSALELER EVRAD YERİNE OKUNUR MU?

SORU: Risaleleri evrad ve ezkar niyetiylede okumak mümkün mü? Mesleğimizde böyle bir usul ve kasıtda var mı? Velayete çalışmak mı üstün; yoksa iman hakikatkerinde istihdam edilmek mi?   CEVAP: Risaleleri İman hakikatlerini öğrenmek ve imanı kuvvetlerndirmek için okunur. Evrad ve Ezkar olarak okunacak olanlar bellidir. Onlar da “Envar-ı Hakaik-ı Nuriye” dir. Münacat ve Tefekkürname isimli […]

RİSALE-İ NUR NEDİR, NASIL BİR TEFSİRDİR?

Muhakkak risâleyi sadâkatle, yılmadan, usanmadan def’alarca okuyan her nûr talebesine şu soru sorulmuştur ya da bir şekilde nefsi tarafından bu soruyla muhatab olmuştur: “Neden Risâle-i Nûr’u bu kadar çok okuyorsunuz? Evet, bu soruyu soran insanları “Nasıl böyle bir şey dersin!?” deyip yadırgamadan onları ikna edecek cevaplar vermek ve akıllarındaki şüpheleri izale etmek her nûr talebesinin […]

OKU EMRİNİN KAPSAMI

Soru: Oku emri Üniversitede okumayı da kapsar mı?   Cevap: Değerli kardeşim, Allah’ın “Oku!” emri peygamber okuma yazma bilmediği için peygambere “Kâinat kitabını oku ve benim isim ve sıfatlarımın tecellisini varlık aleminde görüp ifade ettikleri manaları anlayrak imanını artır” manasındadır. Bu nedenle peygamberimiz sav kainatta yaratılan her şeyin hakikatini ve ifade ettiği manaları Allah’ın yardımı […]

VİDEO
YARIŞMALAR
GALERİ
RÖPORTAJ