ANASAYFA MAKALELER

MAKALELER

AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER

REM
0
0
1.11K
AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER   1. İlm-i Kelam: Cenab-ı Hakkın Zat, Sıfat ve Esmasından ve yaratılan eşyanın ahvalinden İslam kanunları çerçevesinde bahseden bir ilimdir. 2. İlm-i Kelamın Mevzuu: İslam akaidini isbata medar olan mesaildir. 3. İlm-i Kelamın Tarihçesi: Kelâmi konularda sohbetler yapan ilk bilgin “Hasan-i Basri”dir. (ra) Hasan-i Basrinin (ra) (H. 80/110) “İlm-i Tevhid” namıyla […]

GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA

REM
0
0
1.49K
GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA M. Ali KAYA Peygamberimiz (sav) “Benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bi’setim ve gönderilmemin sebebi ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Müsned-i Ahmed, 2:381) buyurmuşlardır. Asrımızın ruh ve maneviyat doktoru Bediüzzaman Said Nursi (ra) peygamberimizin (sav) getirdiği “Güzel Ahlak”tan altı tanesini “Hutbe-i Şamiye” isimli eserinde […]

TAKVA NEDİR, MÜTTAKİ KİMDİR?

REM
0
0
2.11K
“Allah katında en üstün olanınız en çok muttaki olanınızdır.” (Hucurat, 49:13) Yüce Allah insanların Allah katında en üstün olanının takva sahibi olan kişi olduğunu bize haber verir, bunun dışındaki üstünlük iddialarının boş ve anlamsız iddialar olduğunu beyan etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Takva günahlardan içtinap etmek, amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır” ifadeleri […]

SEVAD-I AZAM

M. Ali KAYA “Sevâd” Arapça “sevvede” fiilinden isimdir. “Cesur olmak, karalamak ve bitki ve ağaç topluluğu ile halkın çoğunluğu” anlamları çıkmaktadır. Müsevvid, karalama yazı yazan, müsvedde de karalama yazı anlamlarındadır. Sevdâ esmer anlamına gelmektedir. Sevâd ise çoğunluk manasındadır. Bu durumda “sevâd-ı azam” da halkın ekseriyeti manasını ifade etmiş olmaktadır. Peygamberimiz (sav) ümmetine “Size Sevad-ı Azamı tavsiye […]

İRTİCA KAVRAMI

M. Ali KAYA KÖPRÜ / Bahar-2002   İrtica Kelimesinin Tanımı Terakkinin zıddı olan “irtica” kelimesi, Arapça “Ricat” kökünden türetilmiştir. “İstif’al” babından “İrtica” olarak dilimize girmiştir. Lügatte “geri dönmek” demek olan bu kelime Türkçe’de; yeniliklere değer vermeyip, her yönüyle eskiyi özlemek veya eski düzeni getirmeye çalışmak anlamını ifade eder. Batı dillerinde, “Etkiye karşı, tepki göstermek” manasına […]

İNSANIN HÜRRİYETİ

M. Ali KAYA   Mukaddime Allah, Kadir-i Mutlaktır, adildir, zulmetmez. “Lâyus’el”dir. “Fa’lün Lima Yürid”dir. Dilediğini yapar. Hakimdir, tüm işleri hikmetlidir. Ehaddir, Sameddir, hiçbir şeye muhtaç değildir. İnsanı kendisine ayine olsun diye yarattığı için hür yaratmıştır. İrade ve hürriyeti, insan olmanın gereği yapmıştır. Bunun için ona sorumluluk yüklemiştir. İnsan hür ve irade sahibi olmasaydı, sorumlu da […]

TAASSUP ve SALABET

M. Ali KAYA Taassup alel-amya, körü körüne, bilgisizce bağlılıktır. Salabet ise araştırarak, tahkik ederek, delil ve akıbete bakarak kabul etmek, hakta kararlılık göstermektir. İslamda taassup yok, salabet vardır. Kur’an şakirdi olan müslümanlar bürhana tabidirler. Akıl, fikir ve kalpleri ile hakaik-ı imaniyeyi kabul ederler. Nitekim yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine […]

SOHBET ADABI VE KARDEŞLİK HUKUKU

M. Ali KAYA Giriş: Yüce Allah “Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin! Allah’a karşı takvâ sahibi olun. Şüphesiz Allah Semîdir, her şeyi işitir ve Alîmdir, her şeyi hakkıyla bilir.” (Hucurat Suresi, 49:1.) Sahabeler Allah’ın bir ayetini ve peygamberimizin (asm) bir hadisini duydukları zaman “Semi’nâ ve ata’nâ!” yani “İşittik ve itaat ettik” derler, Allah’a […]

RİSALE-İ NUR’DA DERS USULLERİ

RİSALE-İ NUR OKUMALARI M.Ali KAYA Risale-i Nur madem, “küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan ve dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhît kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslâha çalışmıyor. Belki, bin seneden beri tedarik ve terâküm edilen müfsid âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun […]

“LEVLÂKE” HADİSİ

“LEVLÂKE” HADİSİ NASIL ANLAMALIYIZ ? Peygamberimiz (sav) in derece-i kıymetini ve Allah katındaki mertebesini bilmeyen ve anlamayanlar peygamberimiz (sav) in kutsi bir hadis olarak rivayet ettiği “Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” hadisini inkar ederek haşa bu hadis değildir, ve çok mübalağalı bir sözdür diyorlar. Halbuki incelendiği zaman bu hadisin ne derece akla uygun bir hakikati ifade […]