ANASAYFA MAKALELER

MAKALELER

LAZIM-I MEZHEP, MEZHEP DEĞİLDİR…

M. Ali KAYA Mezhep “amaca götüren metotlu, sistemli yol” anlamına gelir. Bu dinde Allah rızasına götüren bir mezhep olduğu gibi, yönetimde ve ilimde de amacı gerçekleştiren metot, yol ve yöntem veya sistem  olabilir. İslam bilginleri, “Usul İlmini” geliştirerek Kur’an ve Sünnetin nasslarından hüküm çıkarmışlar. Allah rızasını kazandıracak olan inanç ve amelleri farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, […]

İSTİDRAC NEDİR?

İSTİDRAC NEDİR? M. Ali KAYA İstidrac lügat anlamı derece derece yükselmek demektir. Seyid Şerif Cürcani “Tarifat” isimli kavram lügatinde “İman ve salih amel sahibi olmayan birisinde görülen harika haller ve fevkalade başarılara istidrac denir.” demiştir.  Yüce Allah insanları imtihan etmek için bu imtihan dünyasında istidraclı liderler çıkarır ve onları, onlar eliyle de insanları imtihan eder. […]