ANASAYFA PROGRAMLAR

PROGRAMLAR

ÖRNEK TEZ VE SEMİNER KONULARI

Tevhid Marifetullah şahitleri. Marifetullah nurları. Marifetullah nasıl kazanılabilir? Muhabbetullah ve Sünnet-i Seniyye. Allah sevgisinin Hz. Peygamber (a.s.m.) sevgisi ile ilişkisi. Kuddüs ismi ve Çevre. Allah’ın adaleti ve İsm-i Adl Adl ismi ve insanlık. İsm-i Ferd ve kâinatta vahdaniyet delilleri. Hayy ismi olmasaydı? Kayyum ismi olmasaydı? İsm-i Evvel, Ahir, Zahir ve Batın isimlerinin Tevhid yönünden yorumlanması […]

SEMİNERE NASIL HAZIRLANILIR?

Seminer Konusunun tespit edilmesi Kaynak Araştırması Kütüphane İnternet http://www.risaleinurenstitusu.org http://www.koprudergisi.com http://www.kurandaara.com http://www.google.com http://www.kuranikerim.com Kitap Satın Alma http://www.kitapyurdu.com http://www.ideefixe.com Kaynakların Tasnifi ve Alt Başlıkların Oluşturulması İçindekiler Giriş Allah’ın Varlık ve Birlik Delilleri Allah’ın Varlığı ve Delilleri Hz. Peygamber Kâinat Hudûs ve İmkân Kâinatın Bizzat Şehâdeti Kur’an-ı Kerîm İnâyet ve Gaye Delili İhtirâ ve Hudûs Delili İmkân […]

HIZLI SEMİNER KONULARI

HIZLI SEMİNER KONULARI Marifetullah ve Muhabbetullah Nasıl Kazanılır? Esma-i Hüsna ve Altı İsim Allah’ın varlığının delilleri… Bir bütün olarak “İman Esasları” Kur’an’da Haşrin İspatı Ölümün mahiyeti ve nimet olması Hayat Mertebeleri ve Kabir Hayatı Cennet ve Cehennem Yaratılmıştır. Peygamberlik Müessesesinin Önemi Mucizelerin Teknolojik Gelişmelere Işık tutması Kebairden sakınma ve Takva gerçeği İstiâze ve Besmelenin İfade […]

HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM NEDİR?

HIZLANDIRILMIŞ EĞİTİM HAKKINDA GENEL BİLGİ Hızlandırılmış Eğitim, Risale-i Nur hizmetini gaye edinen gençlere yönelik 25 Temmuz – 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan bir programdır. Programın ana gayesi, Risale-i Nur’u dava edinen gençlerin sistemli bir şekilde bir ay boyunca Risale-i Nur hakikatlerine odaklanmaları, imani tefekkürlerle istidat ve kabiliyetlerini açığa çıkarmaları ve hizmet etmek için yeni bir […]

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

RİSALE-İ NUR EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ 30 haftadan oluşan yıllık plana mutabık kalarak ders işlenir. Ders müzakereli aktif metod ile işlenir. İdeal ders işleme süresi 140 dakikadır. (40 dakika Ders, 10 dakika ara, 40 dakika 2. Ders, 10 dakika ara, 40 dakika 3. ders şeklindedir.) veya (60 dakika 1. Ders, 20 dakika ara, 60 dakika 2. […]

GÜNLÜK UYKU PROGRAMI

Uyku Çeşitleri Re’fet, [veya gündüz uykusunda iken… (A’raf Sûresi:4.)] âyet-i celilesindeki (Öğle uykusu) kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla, elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç nevidir: Birincisi: Gayluledir ki, fecirden sonra tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku, rızkın noksaniyetine ve […]

UBUDİYET VE ADALET

DERS PLANI UBUDİYET VE ADALET TARİH KONU KAYNAK ÖDEV -ARAŞTIRMA AY HAFTA EKİM 1 İbadetin Nevi ve Şahsi Kemalata Vesile Olması İ. İ’caz, Mukaddime (İ. İ’câz, 227-231.) 2 İbadetin Meyveleri ve Nefis Terbiyesine Vesile Olması Sözler, 24. Söz 5. Dal (Sözler, 574-585.)     KASIM 1 İbadetin Çeşitleri Dünyevi Faydaları Sözler, 32. Söz 3. Mevkıf […]

TEVHİD

DERS PLANI TEVHİD TARİH KONU KAYNAK ÖDEV -ARAŞTIRMA AY HAFTA EKİM 1 Nefy ve İnkarın Mertebeleri İnkar Sebepleri. (7. Şua.) Ayetü’l-Kübra Mukaddi-me, (Şualar, 166-172.) 2 Kainatın Vahdaniyete Şehadeti. (Şualar, 7. Şua.) Ayetü’l-Kübra, Şualar, 173-190. (7 Mertebe)     KASIM 1 Esma-i Hüsnanın Kainattaki Tecellisi ve Vahdaniyete Şehadetleri. (Şualar, 7. Şua.) Ayetü’l-Kübra, (19. Mertebe) Şualar, 232-237. […]