ANASAYFA PROGRAMLAR SEMİNERE NASIL HAZIRLANILIR?
SEMİNERE NASIL HAZIRLANILIR?

SEMİNERE NASIL HAZIRLANILIR?

701
0
 1. http://www.google.com
 1. http://www.kuranikerim.com
 2. Kitap Satın Alma
  1. http://www.kitapyurdu.com
  2. http://www.ideefixe.com
 • Kaynakların Tasnifi ve Alt Başlıkların Oluşturulması

İçindekiler

Giriş

 1. Allah’ın Varlık ve Birlik Delilleri
 2. Allah’ın Varlığı ve Delilleri
 3. Hz. Peygamber
 4. Kâinat
 5. Hudûs ve İmkân
 6. Kâinatın Bizzat Şehâdeti
 7. Kur’an-ı Kerîm
 8. İnâyet ve Gaye Delili
 9. İhtirâ ve Hudûs Delili
 10. İmkân Delili
 11. Vicdan-ı Beşer ve Fıtrat Delili
 12. Allah’ın Birliği ve Delilleri
 13. Bürhan-ı temanü
 14. Şirkin Muhâl Oluşu
 15. Allah’ın Zât ve Sıfatları
 16. Allah’ın Zâtı
 17. Allah’ın Sıfatları
 18. Zâtî Sıfatlar
 19. Subûtî Sıfatlar
 20. Hayat
 21. İlim
 22. İrâde
 23. Kudret
 24. Kelâm
 25. Sem‘ ve Basar
 26. Fiilî Sıfatlar
 27. Yaratma (Tekvin)
 28. Haberî (Müteşâbih) Sıfatlar
 29. Lafza-i Celâl
 30. İsm-i Tafdil
 31. İsim ve Sıfatların Tecellîsi
 32. İsim-Müsemmâ
 33. Esmâ-i Hüsnâ
 34. İsm-i Âzam
 35. Ferd
 36. Kayyûm
 37. Hakem, Hakîm
 38. Adl
 39. Kuddüs

6 Hayy

 1. Allah-ü Ehad

Sonuç

Kaynaklar

 • Yazım Aşaması
  1. Ortam (kişiye özel)
  2. Kâğıt-Kalem (Bilgisayar)
  3. Sözlükler
  4. Fişler (Kaynak Eserler)
 • Son Değerlendirme
  1. Bütünlük
  2. Üslûp (Anlatım)
  3. İmlâ
  4. Örneklerle güçlendirilme
  5. Cümlelerde kullanılan zaman
  6. Alıntı yapma usûlleri
 • Sunum
  1. 20 dakikalık sunum (özet)
  2. Powerpoint
  3. Ses
  4. Empati

 

SEMİNER NASIL HAZIRLANIR?

 

1-RİSALE-İ NUR’DAN DÜŞÜNCELERİN TESPİT EDİLMESİ (Değişik Kaynaklardan Düşüncelerle birlikte kendinizin ve arkadaşlarınızın düşüncelerini de ekleyerek konuyu zenginleştirebilirsiniz)

 

İman ahlak ilişkisi. Sözler 22

Harbin ahlak-ı rezileden kalb ve ruhu kurtarmak için mücahede olması. Sözler 29

Güzel ahlaklı güzel şeyleri görür ve düşünür. Sözler 39

Haşire imanın insanın ahlakı üzerine etkisi. Sözler 93

Kur’an ve felsefenin verdikleri ahlaki terbiyenin karşılaştırılması. Sözler 122

Dünyaperestliğin esası ahlak-ı seyyiedir. Sözler 197

Felsefenin verdiği terbiye ahlakı cihetiyle Kur’an’ın iki meselesine mağlup olması. Sözler 372; Mektubat 264-456

Suretperestlik ahlakı fena halde sarsar. Sözler 374

İnsanın yaratılış gayesi ahlak-ı İlahiye ile tahalluktur. Sözler 498

Kadınların yuvalarından çıkmaları ahlak-ı seyyienin artmasına sebep olmuştur. Sözler 668; Mektubat 462

Duyguları güzel ahlaka kanalize etmek. Mektubat 37

Resul-i Ekrem’in Kur’an’dan sonra en büyük mu’cizesi zatındaki güzel ahlakıdır. Mektubat 179

Farklı şahsiyetlere ait ayrı ayrı ahlaklar. Mektubat 307

Oruç nefsin tehzib-i ahlakına vesiledir. Mektubat 389

Hubb-u cah çok ahlak-ı seyyienin kaynağı ve insanın en zayıf damarıdır. Mektubat 401

Güzel ahlak ile çirkin ahlak’ın sureten birbirine benzemelerinin izahı. Lem’alar 205

Erkekte güzel ahlak olan kadın çirkin ahlak olabilir. Lem’alar 258

Muhitin insanın ahlakı üzerine tesiri olması. Lem’alar 258

Ruhi sıkıntılar ahlakı bozar. Şualar 176

Ahiret inancı ahlakı yüceltir. Şualar 204

İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb ve riya gibi kötü ahlaklar münafıklarda vardır. İşaratü’l-İ’caz. 83

Ahlak ve kemalat-ı insaniyeye çalışan felsefe Kur’an ile barışıktır. Emirdağ 158

İnsan’da suret-i Rahman’ın bulunmasından murad, sirettir, ahlak ve sıfattır. Emirdağ. 127

Komünizm din, ahlak ve an’ane aleyhinde müthiş bir tahribat yapmıştır. Emirdağ 413

Ahlak ve faziletler, hüsün ve hayır çoğu nispidir. Sünuhat, 19

Ahlakın esasının bozulması. Sünuhat, 60

Hamiyet-i İslamiyenin galeyanı ile ahlak da tekemmül ve teali eder. Divan-ı Harb-i Örfi, 59

Bu medeniyet eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder. Divan-ı Harb-i Örfi, 55

Hayat-ı medeniye olan ahlak-ı hasene ve hissiyat-ı ulviye…. Divan-ı Harb-i Örfi, 71; Hutbe-i Şamiye, 87

Cami-i ahlak-ı hasene olan hakikat-ı İslamiye ve istidad-ı fıtri… Divan-ı Harb-i Örfi, 77

Fasık, galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Hutbe-i Şamiye, 151

Meleke-i tadil-i ahlakın temin edilmesi, nafiz olan şeriatla mümkündür. Muhakemat, 126

Ahlak-ı aliyenin ruhu sıdk ve ciddiyettedir. Muhakemat, 130

 

2-DÜŞÜNCELERİN ANA BAŞLIKLARINI TESPİT VE BU BAŞLIKLARA GÖRE DÜŞÜNCELERİ SINIFLANDIRMA (Konuyla ilgisi olmayan düşünceler elenebilir)

    

      Ahlak ve faziletler, hüsün ve hayır çoğu nispidir. Sünuhat, 19

Farklı şahsiyetlere ait ayrı ayrı ahlaklar. Mektubat 307

Güzel ahlak ile çirkin ahlak’ın sureten birbirine benzemelerinin izahı. Lem’alar 205

Erkekte güzel ahlak olan kadın çirkin ahlak olabilir. Lem’alar 258

Muhitin insanın ahlakı üzerine tesiri olması. Lem’alar 258

İman ahlak ilişkisi. Sözler 22

Haşire imanın insanın ahlakı üzerine etkisi. Sözler 93

Ahiret inancı ahlakı yüceltir. Şualar 204

Harbin ahlak-ı rezileden kalb ve ruhu kurtarmak için mücahede olması. Sözler 29

      Kur’an ve felsefenin verdikleri ahlaki terbiyenin karşılaştırılması. Sözler 122

Felsefenin verdiği terbiye ahlakı cihetiyle Kur’an’ın iki meselesine mağlup olması. Sözler 372; Mektubat 264-456

Ahlak ve kemalat-ı insaniyeye çalışan felsefe Kur’an ile barışıktır. Emirdağ 158

Bu medeniyet eşhası fakir ve sefih ve ahlaksız eder. Divan-ı Harb-i Örfi, 55

Hayat-ı medeniye olan ahlak-ı hasene ve hissiyat-ı ulviye…. Divan-ı Harb-i Örfi, 71; Hutbe-i Şamiye, 87

Meleke-i tadil-i ahlakın temin edilmesi, nafiz olan şeriatla mümkündür. Muhakemat, 126

      Cami-i ahlak-ı hasene olan hakikat-ı İslamiye ve istidad-ı fıtri… Divan-ı Harb-i Örfi, 77

Güzel ahlaklı güzel şeyleri görür ve düşünür. Sözler 39

Hamiyet-i İslamiyenin galeyanı ile ahlak da tekemmül ve teali eder. Divan-ı Harb-i Örfi, 59

Ahlak-ı aliyenin ruhu sıdk ve ciddiyettedir. Muhakemat, 130

Duyguları güzel ahlaka kanalize etmek. Mektubat 37

Oruç nefsin tehzib-i ahlakına vesiledir. Mektubat 389

      Ahlakın esasının bozulması. Sünuhat, 60

Dünyaperestliğin esası ahlak-ı seyyiedir. Sözler 197

Suretperestlik ahlakı fena halde sarsar. Sözler 374

Kadınların yuvalarından çıkmaları ahlak-ı seyyienin artmasına sebep olmuştur. Sözler 668; Mektubat 462

Hubb-u cah çok ahlak-ı seyyienin kaynağı ve insanın en zayıf damarıdır. Mektubat 401

Ruhi sıkıntılar ahlakı bozar. Şualar 176

Komünizm din, ahlak ve an’ane aleyhinde müthiş bir tahribat yapmıştır. Emirdağ 413

İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb ve riya gibi kötü ahlaklar münafıklarda vardır. İşaratü’l-İ’caz. 83

Fasık, galiben ahlaksız ve vicdansız olur. Hutbe-i Şamiye, 151

      İnsanın yaratılış gayesi ahlak-ı İlahiye ile tahalluktur. Sözler 498

İnsan’da suret-i Rahman’ın bulunmasından murad, sirettir, ahlak ve sıfattır. Emirdağ. 127

Resul-i Ekrem’in Kur’an’dan sonra en büyük mu’cizesi zatındaki güzel ahlakıdır. Mektubat 179

 

3-YAZIYA DÖKME (Örnek Olarak “Ahlak ve faziletler, hüsün ve hayır çoğu nispidir. (Sünuhat, 19)” Ana Başlığındaki Görüşler Işığında Çalışmanın Bölüm Bölüm Kaleme Alınması)

Nisbi ahlaki hakikatler

Güzellik-çirkinlik, hayır-şer, eşyanın ve fiillerin güzellik ve çirkinlikleri kendi özelliklerinden mi kaynaklanmakta; yoksa Cenab-ı Hakkın emretmesiyle güzel, nehyetmesiyle (yasaklama) çirkin olmaktadır? Bu mesele üzerinde birinci görüşü aklına güvenen Mutezile imamları dile getirmişlerdir. Onlara göre varlıklar ve fiiller ahiret itibariyle ya güzeldir, ya da çirkindir. Bu sebepten Cenab-ı Hakkın bir işi emretmesi ve yasaklamasını varlıkların kendilerine ait özelliklere tabi yapmışlar ve Onun iradesine sınır koymuşlardır. Ehl-i Sünnet imamları ise, hayır ve şerrin Cenab-ı Hakkın emrine ve yasaklamasına bağlı olduğu ifade etmişlerdir. Yani, iyilik ve kötülük fiilin kendi özelliklerine göre değil, neticesine ve amacına göre değer kazanır. Zaten kainattaki hakikatlerin büyük bir kısmı nisbi hakikatlerdir. Dolayısıyla yaptıklarımız kendi başına ne iyidir, ne kötüdürler. Mesela korku kötü, cesaret iyi; zenginlik iyi, fakirlik kötü, tutumluluk iyi, harcamak kötü gibi bir ayrıma gidebilmek mümkün değildir.

Ahlak, fazilet, hayır, güzellik ve iyiliğin büyük bir kısmı nisbi hakikatlerdir. Nevlere, sınıflara, zamana, mekana ve kişilerin bulundukları konumlara göre değişik mahiyet alır. Cesaret ve cömertlik erkekte bulunduğu zaman, gayrete fedakarlığa ve yardımlaşmaya sebep olduğundan faziletli, güzel bir davranıştır. Fakat, kadındaki cesaret ve cömertlik ise onu eşinin haklarına saygı duymaktan alıkoyduğundan, emniyet ve sadakati zedelediğinden dolayı kötü ahlaktan sayılır. Yine zayıfın güçlüye karşı izzetini koruması, başını dik tutması güzel bir davranış olduğu halde; güçlünün zayıfa karşı büyüklenmesi kibir olacağından kötü huy kabul edilmektedir. Bir amir makamında ciddi davranmalıdır, alçak gönüllüğü ve tevazu göstermesi, makamın gerektirdiği izzetli hal olan vakara aykırı bir davranış olacağından kötüdür. Fakat aynı amirin evinde sergileyeceği ahlaki tavır kibri gösteren vakar değil, tevazuu gösteren alçak gönüllülük olmalıdır.

İnsanın işlerinde sergileyeceği davranışların yeri ve zamanı da iyi, güzel olmasına tesir eder. Mesela, işin başlangıcında Allah’tan “her şeyi nasip eden, zaten O’dur” diyerek bekleyiş içinde olmak ve hiç bir gayret göstermemek kötü ahlaktan sayılan tembelliktir. İşin bütün gereklerini yerine getirdikten sonra, neticeyi Allah’tan istemek ve kısmetine razı olmak ise güzel ahlaktan olan tevekküldür.

Olaylara muhatap olunan cihet de davranışların keyfiyetini etkiler. Kişi kendi hesabına fedakarlık göstermesi, hoşgörülü olması güzel bir ahlak kabul edilirken, başkası hesabına ve namına olduğu taktirde hıyanet gibi alçak bir davranış olur. Aynı kişi kendi namına tevazu göstererek alçalabilir, fakat övünemez. Milleti namına ise övünmesi güzeldir, tevazu eder derece alçalması ise çirkin kaçan bir davranıştır. (1)

Bütün bu örneklerden anlaşıldığı üzere sureten birbirine benzeyen davranışlar, manen ve ahlaken birbirine tamamen zıt olabiliyor. Tevazu tezellül ile, vakar tekebbür ile, iktisat cimrilik ile görünüşte benzediği halde hakikat cihetiyle bütünüyle birbirinden farklı hasletlerdir. (2)

Ahlakın bu nisbi özelliği sebebiyle, insan bulunduğu yere, zamana ve makama göre birçok farklı şahsiyetlere sahip olmaktadır. İşinde vakarlı iken evinde mütevazi, kendine karşı yapılan yanlışlıklara karşı hoşgörülü iken milleti ve vatanı için yapılanlara karşı müsamahasız ve hamiyetli, mü’minlere karşı şefkatli iken aynı andan inançsızlara karşı öfkeli ve şiddetli olması gerekmektedir.

 

 • Sünuhat, s.19
 • Lem’alar 205

 

(701)

YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir