ANASAYFA Etiket "Sünnet-i Seniyye"

SÜNNETİN DELİL OLMASI

MİFTAHU’L-CENNE FÎ İHTİCÂC-İ Bİ’S-SÜNNE (Cennetin Anahtarı Sünnetle Hüküm Vermek)   Celaleddin-i SUYÛTÎ (ra) Muhtasar: M. Ali KAYA   Giriş: Peygamberimizin (sav) Kur’ân-ı Kerimi yaşama, tebliğ, tatbik ve beyan konusunda takip ettiği usule ve yola “Sünnet” denir. Nitekim bu manada peygamberimiz (sav) “Kim iyi bir yol/çığır/sünnet açarsa onun ve onunla amel edenlerin sevabı eksilmeden onun defterine […]