ANASAYFA 2017 Aralık

AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER

AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER   1. İlm-i Kelam: Cenab-ı Hakkın Zat, Sıfat ve Esmasından ve yaratılan eşyanın ahvalinden İslam kanunları çerçevesinde bahseden bir ilimdir. 2. İlm-i Kelamın Mevzuu: İslam akaidini isbata medar olan mesaildir. 3. İlm-i Kelamın Tarihçesi: Kelâmi konularda sohbetler yapan ilk bilgin “Hasan-i Basri”dir. (ra) Hasan-i Basrinin (ra) (H. 80/110) “İlm-i Tevhid” namıyla […]

GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA

GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA M. Ali KAYA Peygamberimiz (sav) “Benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bi’setim ve gönderilmemin sebebi ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Müsned-i Ahmed, 2:381) buyurmuşlardır. Asrımızın ruh ve maneviyat doktoru Bediüzzaman Said Nursi (ra) peygamberimizin (sav) getirdiği “Güzel Ahlak”tan altı tanesini “Hutbe-i Şamiye” isimli eserinde […]

BEDİÜZZAMAN VE TARİKAT

BEDİÜZZAMAN VE TARİKAT M. Ali KAYA İnsan ruh ve beden ikilisinden yaratılmıştır. Bedenin organları olduğu gibi ruhun da duyguları vardır ve bu duygular organlar aracılığı ile varlık ve eşya ile iletişim kurar. İnsan aklı ve duyguları ile sadece maddi varlık olan dünyaya yönelirse onun duyguları da sadece dünya ile ilgilenir, manevi ve ruhani gelişimini tam […]

VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA

VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA SORU: Velayet-i suğra, velayet-i vusta ve velayet-i kübra birbiri peşi sıra gelen mertebeler midir? Velayet-i suğranın kutbiyete, vustanın gavsiyete, kübranın ferdiyete baktığı doğru mudur? Makam-ı ferdiyet salt velayet-i kübraya ait bir mazhariyet midir? CEVAP: Velayt-i Kübra doğrudan Kur’ana ve İmana hizmettir ve sahabelerin yaptığı olduğu için buna “Sahabe Mesleği” denir […]

TAKVA NEDİR, MÜTTAKİ KİMDİR?

“Allah katında en üstün olanınız en çok muttaki olanınızdır.” (Hucurat, 49:13) Yüce Allah insanların Allah katında en üstün olanının takva sahibi olan kişi olduğunu bize haber verir, bunun dışındaki üstünlük iddialarının boş ve anlamsız iddialar olduğunu beyan etmiştir. Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Takva günahlardan içtinap etmek, amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır” ifadeleri […]