ANASAYFA Risale-i Nur Eğitim Merkezi

Risale-i Nur Eğitim Merkezi

GÜNAH PSİKOLOJİSİ ve STRESS

(GÜNAHLARIN FERDİ VE SOSYOLOJİK TAHRİBATI VE ÇARELERİ)  M. Ali KAYA (Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi) “İlmî araştırma yapmak ve derin meseleleri çözmek cihattır.” (Hz. Ömer (ra))   GİRİŞ: “Asıl musibet dine gelen musibettir.” (Bediüzzaman) “Her günah içinde küfre giden bir yok vardır.” (Bediüzzaman) “Ölümden korkma! Günah işlemekten kork!” (Lâ Edri)   Allah’ın huzurundan kovulmuş şeytandan Allah’a […]

CEVŞEN-İ KEBİR’İN SIHHATİ – KIYMET VE FAZİLETİ

Risale-i Nur Enstitüsü Giriş: Cevşen zırh anlamında Farsça bir kelimedir. Ehl-i Beyt kaynaklarından Musa Kâzım, Cafer-i Sadık, Muhammed Bakır, Zeynelabidin ve Hüseyin b. Ali (ra) ve Hz. Ali (ra) tarıkıyla Peygamberimizden (asm) rivayet edildiği için Farsça “Cevşen” ve Arapça “Kebir” terkibi ile “Cevşenü’l-Kebir” ismi ile rivayet edilmiştir.[1] Cevşen her bölümü Allah’ın isminden on tanesini ihtiva […]

ŞUUNAT VE ALLAH’IN ZATİ SIFATLARI

S.1 Şualarda vacip için ‘vucut mertebelerinin en kuvvetlisi’-‘maddiyattan münezzeh’-‘bütün mahiyetlere mübayin’ olarak 3 şekilde tanımlanmış. Burdaki 3. tanımda geçen mübayin kelimesini nasıl anlamalıyız yani Cenabı hakkın mahiyetinin tüm varlıklara zıt olması nasıl oluyor evet hiç bir şeye benzemiyor bizim tasavvur ettiğimiz ama Üstat hazretlerinin zıt demesinin hikmeti nedir?   Cevap: Allah vardır ve “Vücut” Allah’ın […]

RİSALELER EVRAD YERİNE OKUNUR MU?

SORU: Risaleleri evrad ve ezkar niyetiylede okumak mümkün mü? Mesleğimizde böyle bir usul ve kasıtda var mı? Velayete çalışmak mı üstün; yoksa iman hakikatkerinde istihdam edilmek mi?   CEVAP: Risaleleri İman hakikatlerini öğrenmek ve imanı kuvvetlerndirmek için okunur. Evrad ve Ezkar olarak okunacak olanlar bellidir. Onlar da “Envar-ı Hakaik-ı Nuriye” dir. Münacat ve Tefekkürname isimli […]

RİSALE-İ NUR NEDİR, NASIL BİR TEFSİRDİR?

Muhakkak risâleyi sadâkatle, yılmadan, usanmadan def’alarca okuyan her nûr talebesine şu soru sorulmuştur ya da bir şekilde nefsi tarafından bu soruyla muhatab olmuştur: “Neden Risâle-i Nûr’u bu kadar çok okuyorsunuz? Evet, bu soruyu soran insanları “Nasıl böyle bir şey dersin!?” deyip yadırgamadan onları ikna edecek cevaplar vermek ve akıllarındaki şüpheleri izale etmek her nûr talebesinin […]

OKU EMRİNİN KAPSAMI

Soru: Oku emri Üniversitede okumayı da kapsar mı?   Cevap: Değerli kardeşim, Allah’ın “Oku!” emri peygamber okuma yazma bilmediği için peygambere “Kâinat kitabını oku ve benim isim ve sıfatlarımın tecellisini varlık aleminde görüp ifade ettikleri manaları anlayrak imanını artır” manasındadır. Bu nedenle peygamberimiz sav kainatta yaratılan her şeyin hakikatini ve ifade ettiği manaları Allah’ın yardımı […]

HZ. İSA KİMDİR?

Sual: İsa (as) ile ilgili kendi kanaatimi yazmak istiyorum. Öncelikle Bediüzzaman hazretlerinin son müceddit ve Mehdi Azam olduğuna hiç şüphemiz yok, çünkü Risale-i Nur’u okuyup mütalaa eden adam vicdanın sesini dinlerse ruhu ve kalbi bu zatın mehdi olduğunu bağıracaktır. Ahir zaman ile ilgili hadislerinde zahir manasında değil de müteşabih hadisler olduğundan ve bu tür hadislere […]

KALP YANILIR AKIL YANILMAZ

BEKAYA MAZHAR OLMAK SORU: Bediüzzaman hazetleri “Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.” diyor. Allah’ın ilminde malumatında baki kalmaklığın bize ne faidesi var.Zira vucudu haricimiz yaratılmadan öncede Allah’ın ilminde yine var idik ama kendimizden haberimiz yoktu. Varlığımızı vucudu haricimiz yaratıldıktan sonra anladık. Üstadımızın bu ifadelerini nasıl anlamalıyız? CEVAP: ALLAH’IN İLMİNDE […]

İRADE ve HİDAYET

KALBİN DEĞİŞMESİ ve KADERİN HÂKİMİYETİ M. Ali KAYA Kalb Allah’ın parmakları arasındadır ve devamlı olarak değişir. Bu değişim kişinin iradesi ve isteği doğrultusunda olur. Burada da insanın özgür iradesi söz konusudur. Kalbde şeytani ve melekî hasletlerin galib olması ve şeytanın ve meleğin sesine kulak vermesi insanın iradesinin eseridir. Yüce Allah “Biz ona takvayı da fücuru da ilham […]

EHVEN-İ ŞER ÖLÇÜSÜ

Yüce Allah bu dünyada hayrı ve şerri birbirine katıp karıştırarak bir imtihan meydanı açmıştır. Bu nedenle kâinatta ve sosyal hayatta mutlak hayır ve mutlak şer çok azdır. Genel olarak hayır ve şer arasında “ehven-i şer” bütün her şeyi kapsamaktadır. Bu nedenle ehven-i şer mutlak şerden koruyan ve mutlak hayra insanı sevk eden ve hayatın bütününü […]