ANASAYFA RİSALE-İ NUR RİSALE-İ NUR’DAN SİYASÎ ÖLÇÜLER
RİSALE-İ NUR’DAN SİYASÎ ÖLÇÜLER

RİSALE-İ NUR’DAN SİYASÎ ÖLÇÜLER

196
0
 1. “Taallüm-ü siyaset, siyaset değildir.”

 

 1. “Hürriyetin şe’ni odur ki, ne nefsine ne gayriye zararı olmasın.”

 

 1. “Birbiriyle boğuşanlar müspet hareket edemezler.”

 

 1. “Menfaat üzerine dönen siyaset canavarıdır.”

 

 1. “Birisinin hatasıyla başkası, partisi, kavmi ve kabilesi, annesi ve babası mes’ul olmaz. Suç işleyenindir.”

 

 1. “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” hadisinin sırrıyla, Şeriat âleme gelmiş, ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvetsin. Herkes hareket-ı meşruasında şahane serbest olsun.”

 

 1. “Cumhuriyet ve Demokrat manasında Meşrutiyet ve Kanun-i Esası, Adalet, Meşveret ve Kanunda cem-i kuvvetten ibarettir.”

 

 1. “İstibdat zulüm ve tahakkümdür; Meşrutiyet Adalet ve Şeriattır. Padişah Peygamberimiz’e (sav) itaat etse ve yolundan gitse halifedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa peygambere tabi olmayıp zulüm edenler padişah da olsa hayduttur.”

 

 1. Hulefa-i Raşidin, her biri hem halife hem de reis-i cumhur idi. Fakat manasız isim ve resim değil, belki hakikat-i adaleti ve hürriyet-i Şer-iyeyi taşıyan manay-ı dindar cumhuriyetin reisleri idiler.”

 

 1. “Milliyetimiz bir vücuttur; ruhu İslamiyet, kalbi iman ve Kur’an’dır.”

 

 1. “Diplomatlık ve siyaset küfür cereyanını durduramaz.”

 

 1. “Asya’nın bahtını, İslamiyetin taliini açacak yalnız Demokrasi ve hürriyettir. Fakat Şeriat-ı Garranın terbiyesinde kalma şartıyla.”

 

 1. “Mademki meşrutiyette (demokraside) hâkimiyet millettedir, mevcudiyet–i milleti göstermek lazımdır. Milletimiz de yalnız İslamiyet’tir.

 

 1. “Asyanın bahtının miftahı, meşveret ve şuradır.”

 

 1. “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilattır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet ve ittifak silahıyla cihad edeceğiz.”

 

 1. “Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilemez.”

 

 1. “Şeriatta yüzde doksan dokuz iman, ibadet, ahlak ve fazilete aittir; yüzde biri siyasete mütealliktir. Onu da ulu’l-emirlerimiz düşünsünler.”

 

 1. “Bir maden-i içtimai hayatımız olan ittihad-ı millet ref’i imtiyazdan başka ne ile olur? İttihat imtiyaz ile olmaz.”

 

 1. “İttihat cehl ile olmaz. İttihat imtizac-ı efkârdır. İttihat hüdadadır; heva ve heveste değil.”

 

 1. “Hakta ittifak ehakta ihtilaf olduğundan bazan hak ehaktan ehaktır, hasen olur ahsenden ahsen.”

 

 1. “Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.”

 

 1. “Muhabbet, uhuvvet, sevmek İslamiyet’in mizacıdır, rabıtasıdır. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur.”

 

 1. “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze ve gurura istinad eden tenkittir.”

 

 1. “Medenilere galebe çalmak ikna iledir; söz anlamayan vahşilere olduğu gibi icbar ile değildir.”

 

 1. “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”

 

 1. “Milletin kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir; bunu takviye ile sıhhat bulabilir.”

 

 1. “Eski hal muhal! Ya yeni hal veya izmihlâl!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(196)

YORUM YAZ

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir