ANASAYFA İLERİ SEVİYE Vahiy ve İlhamın Farkı

Vahiy ve İlhamın Farkı

22
0
Modül (öneri) No 34
Öğrenme Alanı (Temel konu) Kitaplara İman
Modül (Alt konu) Vahiy ve İlhamın Farkı
Amaçlar Vahiy ile ilham arasındaki farkları ifade eder.
Süre 40 dk.
Seviye İleri Seviye
Yöntem ve Teknik-Etkinlik Benzerlik Farklılık Bulma – Doğru Yanlış
Materyal ve Teknoloji
İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci İlgili metin grupla paylaşılır, daha sonra Benzerlikler ve Farklılıklar Tekniği uygulanır.

Uygulama,

Öğrenciler 3-4-5 kişilik gruplara ayrılır. Tek kişilik de bir çalışma da olabilir.

*Gruplardan ilgili metinden araştırmayla “vahiy ve ilham” kavramları arasında ki benzerlik ve farklılıkları bulmaları istenir.

*Gruplar benzerlik ve farklılıkları listeler.

*Grup üyeleri tespit ettikleri ve listeledikleri maddeleri grup sözcüsü vasıtası ile diğer grup üyelerine sunarlar.

 

Daha sonra grup üyeleri, Doğru Yanlış Tekniğini kendileri oluştururlar.

*Grup üyeleri tespit ettikleri ve listeledikleri maddelere göre doğru yanlış soruları oluştururlar.

*Her grup üyesinin en az bir doğru yanlış sorusu hazırlanması tavsiye edilir.

*Hazırlanan sorular toplatılır ve karışık şekilde gruba dağıtılır.

*Hazırlanan doğru yanlış soruları rehber\ders arkadaşı tarafından toplanır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Grup tarafından hazırlanan doğru-yanlış soruları ölçme değerlendirme kriterlerine uygunluğu nazara alınarak gerekirse tadil edilerek sınıfa uygulanır uygulama sonrasında ölçme ve değerlendirme için kullanılır.
İlişkili metinler Sadık ilhamlar, gerçi bir cihette vahye benzerler ve bir nevi mükâleme-i Rabbaniyedir, fakat iki fark vardır:

• Birincisi: İlhamdan çok yüksek olan vahyin ekseri melâike vasıtasıyla ve ilhamın ekseri vasıtasız olmasıdır. Meselâ, nasıl ki bir padişahın iki suretle konuşması ve emirleri var:

Birisi: Haşmet-i saltanat ve hâkimiyet-i umumiye haysiyetiyle bir yaverini, bir valiye gönderir. O hâkimiyetin ihtişamını ve emrin ehemmiyetini göstermek için, bazen, vasıta ile beraber bir içtima yapar, sonra ferman tebliğ edilir.

İkincisi: Sultanlık ünvanıyla ve padişahlık umumî ismiyle değil, belki kendi şahsıyla hususî bir münasebeti ve cüz’î bir muamelesi bulunan has bir hizmetçisi ile veya bir âmî raiyetiyle ve hususî telefonuyla hususî konuşmasıdır.

Öyle de, Padişah-ı Ezelî’nin, umum âlemlerin Rabbi ismiyle ve kâinat Hâlık’ı ünvanıyla, vahiyle ve vahyin hizmetini gören şümullü ilhamlarıyla mükâlemesi olduğu gibi; her bir ferdin, her bir zîhayatın Rabbi ve Hâlık’ı olmak haysiyetiyle, hususî bir surette, fakat perdeler arkasında, onların kabiliyetine göre bir tarz-ı mükâlemesi var.

• İkinci fark: Vahiy gölgesizdir, sâfîdir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumîdir. Melâike ilhamları ve insan ilhamları ve hayvanat ilhamları gibi çeşit çeşit, hem pek çok envalarıyla, denizlerin katreleri kadar kelimat-ı Rabbaniyenin teksirine medar bir zemin teşkil ediyor.

[1]لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبّ۪ى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبّ۪ى

ayetinin bir vechini tefsir ediyor anladı.

(Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-2022, s. 148-149)

 

[1] Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenirdi (Kehf Suresi: 109.)

(22)

YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir