ANASAYFA ALT SEVİYE Namaz Tesbihatı

Namaz Tesbihatı

21
0
Modül (öneri) No 15
Öğrenme Alanı (Temel konu) Namaz
Modül (Alt konu) Namaz Tesbihatı
Amaçlar Tesbihatın önemini kavrar.

Namazdan sonra tesbihatını yapar.

Süre 40 dk.
Seviye Alt Seviye
Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Doğru-Yanlış, Eşleştirme,
Materyal ve Teknoloji Bilgisayar, projeksiyon, tesbihat kitabı, cevşen, seccade, cami, cemaat,
İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.ROL MODEL-TATBİKAT

1. “Namazı bitirdikten sonra ne yapıldığını biliyor musunuz?”

2. “Sübhanallah, elhamdülillah, Allahuekber ve lailaheillallah” kelimelerini en çok ne zaman duydunuz?” sorularına cevap aranır.

3. Tesbihat ile ilgili metinler okutulur. Okunan metinlerde en çok tekrar edilen kelimelere dikkat çekilir.

4. Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediye (a.s.m.) ve Velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bir evradı olduğu vurgulanır.

5.Talebelere iki rekat namaz kıldırılır ve namaz tesbihatı birlikte yaptırılır.

II. EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ

1.Talebeler dört gruba ayrılır. Her grup bir tesbihat kelimesinin manasını araştırır ve yazar.

2. Her grup bulduğu kelimenin manasını okur ve üzerinde müzakere yapılır.

3.Her grup almış olduğu tesbihat kelimeleri olan “Sübhanallah, elhamdülillah, Allahuekber ve lailaheillallah”ın tam manaları bulur ve bir karta yazar. Daha sonra manalar ile tesbihat kelimeleri eşleştirilir. Anlamı bulunan tesbihat kelimeleri manaları ile birlikte boş kâğıtlara yazılarak panoya asılır ve ezberlenmesi sağlanır.

Ölçme ve Değerlendirme 1.Tesbihat kelimeleri olan “Sübhanallah, elhamdülillah, Allahuekber ve lailaheillallah”ı birer cümlede kullanınız.

-………………………………………………………….

-………………………………………………………….

-………………………………………………………….

-………………………………………………………….

2.Aşağıdaki cümlelerin metne göre doğru olanın başına D, yanlış olanın başına Y harfi koyunuz.

(…..)Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir (a.s.m.) ve Velâyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) bir evradıdır.

(…..)Demek tesbihat-ı salâtiyenin az ehemmiyeti var.

(…..)Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür.

(…..)Orucun mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür.

(…..)Demek, tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler.

İlişkili metinler

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.203)

Namazın mânâsı, Cenâb-ı Hakkı tesbih ve tâzim ve şükürdür. Yani, celâline karşı kavlen ve fiilen Sübhânallah deyip takdis etmek; hem, kemâline karşı lâfzen ve amelen Allahu ekber deyip tâzim etmek; hem, cemâline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillâh deyip şükretmektir.

Demek, tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını tekid ve takviye için, şu kelimât-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir; namazın mânâsı şu mücmel hülâsalarla tekid edilir. (Dokuzuncu Söz, Birinci Nükte)

Şu kısa tarikin evrâdı, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, namazı tâdil-i erkânla kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.( Mektubat > 29.Mektub > 9.Kısım: Telvihat-ı Tis’a > Mektubat > 29.Mektub > 9.Kısım: Telvihat-ı Tis’a >Zeyl)

Manidar bir tevafuktur ki, namazın tesbihatında ve tesbihat gibi otuzüç defa tekrar ettiğim “lâilaheillallah” zikrinde otuzüç mertebe ayrı ayrı nurları gördüm.( Şualar > 7.Şua: Ayet-ül Kübra Risalesi > Mukaddeme: İki Vartadır > 2.Varta: İki Meseledir >)

İşte namaz tesbihatı gibi ibadetlerden bir kısmının tekrarı sünnet bulunan maddeler gibi tekrarat-ı Kur’aniye bu gibi metin esaslara bakıyor.(Asa-yı-Musa, 1.Kısım,10.Mesele)

 

 

(21)

YORUM YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir