UBUDİYET

İnsanın Vazife-i Asliyesi

Modül (öneri) No 11 Öğrenme Alanı (Temel konu) Ubudiyet Modül (Alt konu) İnsanın Vazife-i Asliyesi Amaçlar İnsanın asli vazifesinin iman ve dua olduğunu kavrar. Süre 40 dk. Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Beyin fırtınası, soru-cevap, kart oluşturma, balık kılçığı, doğru-yanlış, ilke çıkarma Materyal ve Teknoloji Bilgisayar-projeksiyon, balık kılçığı çıktısı, yazıcı, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.BALIK KILÇIĞI […]