TEVHİD

Yaratılışta Sebeplerin Tesirinin  Olmaması

Modül (öneri) No 30 Öğrenme Alanı (Temel konu) Tevhid Modül (Alt konu) Yaratılışta Sebeplerin Tesirinin  Olmaması Amaçlar Kâinatta meydana gelen olaylarda sebeplerin hakikî tesirinin olmadığını kavrar. Yaratılışta Allah’ın hakikî tesir sahibi olduğunu bilir. Süre 40 dk Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Deneysel Drama – İlke Çıkarma Materyal ve Teknoloji Fön makinesi, 4 adet temel […]