TAKVA

Takva/Amel-i Salih İlişkisi

Modül (öneri) No 26 Öğrenme Alanı (Temel konu) Takva Modül (Alt konu) Takva-Amel-i Salih İlişkisi Amaçlar Takva amel-i salihi tanımlar. Takva ve amel-i salih ilişkisini açıklar. Hayatında takva ve amel-i salihi esas tutar. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik 5N 1K – Kavram Haritası Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci 5N1K öğrencilere açıklanır. […]