ANASAYFA ÖĞRETİM PROGRAMLARI TAHAVVÜLAT-I ZERRAT

TAHAVVÜLAT-I ZERRAT

Zerrelerin Tevhide Delaleti

Modül (öneri) No 24 Öğrenme Alanı (Temel konu) Tahavvülat-ı Zerrat Modül (Alt konu) Zerrelerin Tevhide Delaleti Amaçlar Zerrelerin hareketlerinin Allah’ın varlığına ve birliğine delalet ettiğini bilir. Zerrelerin Allah’ın ilim ve kudretine işaret ettiğine örnekler verir. Süre 40 dk. Seviye İleri seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Beyin Fırtınası – Argümantasyon Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Derse beyin […]