NAMAZ

Namazın Beş Vakte Tahsisi

Modül (öneri) No 37 Öğrenme Alanı (Temel konu) Namaz Modül (Alt konu) Namazın Beş Vakte Tahsisi Amaçlar Namazın beş vakit olarak kılınmasının hikmetlerini sıralar. Namaz vakitlerinin neleri hatırlatması gerektiğini açıklar. Namaz kılarken vakitlerin hikmetini düşünerek namazı eda eder. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Afiş – Öğrenme Galerisi Materyal ve Teknoloji Uhu, […]

Namaz Tesbihatı

Modül (öneri) No 15 Öğrenme Alanı (Temel konu) Namaz Modül (Alt konu) Namaz Tesbihatı Amaçlar Tesbihatın önemini kavrar. Namazdan sonra tesbihatını yapar. Süre 40 dk. Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Doğru-Yanlış, Eşleştirme, Materyal ve Teknoloji Bilgisayar, projeksiyon, tesbihat kitabı, cevşen, seccade, cami, cemaat, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.ROL MODEL-TATBİKAT 1. “Namazı bitirdikten […]