MELEKLERE İMAN

Meleklerin Varlığının Delilleri

Modül (öneri) No 21 Öğrenme Alanı (Temel konu) Meleklere İman Modül (Alt konu) Meleklerin Varlığının Delilleri Amaçlar Meleklerin ve Ruhaniler’in varlıkları delilleriyle açıklar. Meleklerin varlığını kainattan yola çıkarak temellendirir. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik 1. Örnek olay 2. Düşün-Eşleş-Paylaş Materyal ve Teknoloji İlgili metin (ders grubu için) İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci 1.Örnek olay […]