MEHDİLİK

Mehdinin Vazifeleri

Modül (öneri) No 14 Öğrenme Alanı (Temel konu) Mehdilik Modül (Alt konu) Mehdinin Vazifeleri Amaçlar Mehdilik kavramını tanımlar. Mehdî’nin vazifelerini açıklar. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Zihin Haritası Materyal ve Teknoloji Bilgisayar, projeksiyon, kitaplar, resimler, zihin haritası kağıdı, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.SORU-CEVAP 1.”Mehdi ve müceddid kelimelerini, hiç duydunuz […]