MARİFETULLAH

Fıtrat ve Vicdan Delili

Modül (öneri) No 23 Öğrenme Alanı (Temel konu) Marifetullah Modül (Alt konu) Fıtrat ve Vicdan Delili Amaçlar Vicdan ve fıtratın Allah’ın varlığını ispat eden ana delillerden biri olduğunu açıklar. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Zıt Panel Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Etkinlik-1 ●      Zıt panel tekniği için sınıf 2 gruba ayrılır. […]

Allah’ın İsim ve Sıfatları

Modül (öneri) No 9 Öğrenme Alanı (Temel konu) Marifetullah Modül (Alt konu) Allah’ın İsim ve Sıfatları Amaçlar Allah’ı kainattaki fiillerinden yola çıkarak isim ve sıfatlarıyla tanır. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Diyalog, kavram haritası, soru-cevap Materyal ve Teknoloji Bilgisayar-projeksiyon, görseller, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.DİYALOG 1.Talebelere hangi mesleği seçmek istedikleri sorulur. Bildikleri meslekler […]