KUR’AN-I KERİM

Kur’an-ı Kerim’in Belâgati

Modül (öneri) No 36 Öğrenme Alanı (Temel konu) Kur’an-ı Kerim Modül (Alt konu) Kur’an-ı Kerim’in Belâgati Amaçlar Kur’an-ı Kerim’in belâgatini açıklar. Süre 40 dk Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Çember Tekniği – Eleştiri Yazma Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Ders grubuyla ilişkili metin paylaşılır. Daha sonra Çember Tekniği uygulamaya konulur. Çember Tekniği Uygulama, *Grup […]