ANASAYFA ÖĞRETİM PROGRAMLARI İSTİBDAT VE MEŞRUTİYET

İSTİBDAT VE MEŞRUTİYET

İstibdat ve Meşrutiyetin Mahiyeti

Modül (öneri) No 27 Öğrenme Alanı (Temel konu) İstibdat ve Meşrutiyet Modül (Alt konu) İstibdat ve Meşrutiyetin Mahiyeti Amaçlar İstibdat ve meşrutiyet kavramlarını açıklar. İstibdat ve meşrutiyetin toplum hayatındaki sonuçlarını tartışır. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Argümantasyon – Sen de Bir Cümle Ekle Etkinliği Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci İlgili metinler […]