İBADET

İbadetin Manası

Modül (öneri) No 29 Öğrenme Alanı (Temel konu) İbadet Modül (Alt konu) İbadetin Manası Amaçlar İbadetin manasını kavrar. İbadet ve uluhiyet arasındaki ilişkiyi açıklar. İbadetini şevkle yapar. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik İlke Çıkarma – İstop Oyunu Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Bu çalışmada ilk olarak ilke çıkarma ve istop oyunu […]