HÜRRİYET

Hürriyet-İman İlişkisi

Modül (öneri) No 10 Öğrenme Alanı (Temel konu) Hürriyet Modül (Alt konu) Hürriyet-İman İlişkisi Amaçlar Hürriyet-i şer’iyyeyi tanımlar. Hürriyetin iman ile ilişkisini kurar. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Örnekleme (günlük hayattan), örnek olay metodu, beyin fırtınası, oyunlaştırma, soru-cevap, kart oluşturma Materyal ve Teknoloji Oyunlaştırmada kullanılacak kostümler. İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.ÖRNEK OLAY 1.Talebelere […]