GENÇLİK

Gençliği İstikamette Kullanmak

Modül (öneri) No 18 Öğrenme Alanı (Temel konu) Gençlik Modül (Alt konu) Gençliği İstikamette Kullanmak Amaçlar Helal dairesinin keyfe kâfi geldiğini kavrar. Ebedî gençliği kazanmanın yollarını bilir. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-cevap, beyin fırtınası, anlatım, ilke çıkarma Materyal ve Teknoloji Bilgisayar, projeksiyon, kısa videolar, sokaklar İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.BEYİN FIRTINASI 1.Gençlik […]