ANASAYFA ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Sabır-Kulluk İlişkisi

  Modül (öneri) No 8 Öğrenme Alanı (Temel konu) Sabır Modül (Alt konu) Sabır-Kulluk İlişkisi Amaçlar Sabrın kulluğun gereği olduğunu fark eder. Hz. Eyyub’ün (a.s) zâhiri yara ve hastalıklarıyla bizim (bâtınî ve ruhî ve kalbî) hastalıklarımızı karşılaştırır. Süre 40 dk. Seviye Orta Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Anlatma, örnekleme (günlük hayattan),karşılaştırma, örnek olay metodu, Materyal ve […]

İmanın Mertebeleri (İman-ı Taklidi Ve İman-ı Tahkiki)

Modül (öneri) No 7 Öğrenme Alanı (Temel konu) İman Modül (Alt konu) İmanın Mertebeleri (İman-ı Taklidi Ve İman-ı Tahkiki) Amaçlar İman-ı taklidi ile iman-ı tahkiki arasındaki farkı ayırt eder. Süre 40 Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Gözlem, karşılaştırma metodu, soru-cevap, hikâye oluşturma, cümle oluşturma, zihin haritası Materyal ve Teknoloji Bilgisayar-projeksiyon, görseller, belgesel videoları, kısa […]

Bilimlerin Dili ve Allah İnancı

Modül (öneri) No 6 Öğrenme Alanı (Temel konu) Allah’a İman Modül (Alt konu) Bilimlerin Dili ve Allah İnancı Amaçlar Fen bilimlerinin doğru yorumlanması halinde kişiyi Allah’a imana götüren delillerin bulunduğunu fark eder. Süre 40’ Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Örnekleme (günlük hayattan örnek verilerek), gözlem, karşılaştırma metodu, (yaz mevsiminde sebze-meyve bahçesinde dersin yapılması etkili […]

Mâlik-i Ebedî ve Hâkim-i Ezelî’nin İsmini Almak

Modül (Öneri) No 1 Öğrenme Alanı (Temel konu) Bismillah Modül (Alt konu) Mâlik-i Ebedî ve Hâkim-i Ezelî’nin İsmini Almak Amaçlar Besmelenin bizi Mâlik-i Ebedî ve Hâkim-i Ezelî olan Allah’a bağladığını kavrar. Süre 40 dk. Seviye Alt seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Rol Oynama, Balık Kılçığı, Soru – Cevap Materyal ve Teknoloji Drama için uygun kıyafetler (asker, […]

Bütün Mevcudatın “Bismillâh” Demesi

Modül (Öneri) No 3 Öğrenme Alanı (Temel konu) Bismillah Modül (Alt konu) Bütün Mevcudatın “Bismillâh” Demesi Amaçlar Bütün mevcudatın hal diliyle Bismillah dediğini bilir. İnsanın her işinde Bismillah demesi gerektiğini kavrar. Süre 40 Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Gözlem, rol oynama, soru-cevap, Materyal ve Teknoloji Belgesel gösterimi için bilgisayar, projeksiyon, asker,  bitki kökü, yaprak, […]

Musibet-Dua İlişkisi

Modül (Öneri) No 5 Öğrenme Alanı (Temel konu) Musibetler Modül (Alt konu) Musibet-Dua İlişkisi Amaçlar Musibetlerin ilgili duaların vakitleri olduğunu kavrar. Süre 40 Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, hikaye tamamlama, eşleştirme Materyal ve Teknoloji Salon, kır, bahçe, hoca, şemsiye, bitki ve ağaçlar… İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.HİKÂYE TAMAMLAMA 1.Metin talebelere okutulur. 2.Yağmursuzluk ve kuraklık ile […]

Nimetlerin Fiyatı

Modül (Öneri) No 4 Öğrenme Alanı (Temel konu) Bismillah Modül (Alt konu) Nimetlerin Fiyatı Amaçlar Nimetlerin zikir, fikir ve şükür gerektirdiğini kavrar. Süre 40 Seviye Alt Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, rol oynama, konuşma halkası, kavram haritası, boşluk doldurma Materyal ve Teknoloji Pazar yeri, tezgâh, sebze ve meyveler, masa, vb İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I. ROL OYNAMA, […]