ANASAYFA İLERİ SEVİYE

İLERİ SEVİYE

Şeriat-ı Fıtriye

Modül (öneri) No 40 Öğrenme Alanı (Temel konu) Allah’a İman Modül (Alt konu) Şeriat-ı Fıtriye Amaçlar ●      Şeriat-ı fıtriyenin Allah’ın irade sıfatından kaynaklandığını açıklar. ●      Âlemdeki fizikî kanunlara şeriat-ı fıtriye olarak bakar. Süre 40 dk Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Güdümlü Zıt Panel – Vızıltı Grupları Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Ders grubu metinleri […]

Uluhiyet, Rububiyet, Kemal ve Hakimiyet

Modül (öneri) No 39 Öğrenme Alanı (Temel konu) Allah’a İman Modül (Alt konu) Uluhiyet, Rububiyet, Kemal ve Hakimiyet Amaçlar Kainatı istila eden kudsî hakikatleri uluhiyet, rububiyet, kemal ve hakimiyet bağlamında açıklar. Kainata kudsî hakikatlerle bakar. Süre 40 dk Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Zihin Haritası – Temize Çekme Tekniği Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci […]

Kur’an-ı Kerim’in Belâgati

Modül (öneri) No 36 Öğrenme Alanı (Temel konu) Kur’an-ı Kerim Modül (Alt konu) Kur’an-ı Kerim’in Belâgati Amaçlar Kur’an-ı Kerim’in belâgatini açıklar. Süre 40 dk Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Çember Tekniği – Eleştiri Yazma Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Ders grubuyla ilişkili metin paylaşılır. Daha sonra Çember Tekniği uygulamaya konulur. Çember Tekniği Uygulama, *Grup […]

Hz. Muhammed’in (asm) Peygamberliği

Modül (öneri) No 35 Öğrenme Alanı (Temel konu) Peygamberlere İman Modül (Alt konu) Hz. Muhammed’in (asm) Peygamberliği Amaçlar Hz. Muhammed’in (asm) mucizelerinden ve dualarından hareketle O’nun peygamberliğini açıklar. Süre 40 dk Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Durak Tekniği – Maddeleme Tekniği Materyal ve Teknoloji Kağıt-Kalem-Yapışkan Notlar İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Ders grubu metnin konu çeşitliliği sayısına […]

Vahiy ve İlhamın Farkı

Modül (öneri) No 34 Öğrenme Alanı (Temel konu) Kitaplara İman Modül (Alt konu) Vahiy ve İlhamın Farkı Amaçlar Vahiy ile ilham arasındaki farkları ifade eder. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Benzerlik Farklılık Bulma – Doğru Yanlış Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci İlgili metin grupla paylaşılır, daha sonra Benzerlikler ve Farklılıklar Tekniği […]

Besmele’deki İlahî İsimler

Modül (öneri) No 28 Öğrenme Alanı (Temel konu) Bismillah Modül (Alt konu) Besmele’deki İlahî İsimler Amaçlar Allah lafzının bütün kemal sıfatları tazammun ettiğini kavrar. Lafza-i Celal’den celal silsilesinin, Rahman ve Rahim isimlerinden cemal silsilesinin tecelli ettiğini açıklar. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Ben Hangi Esma’yım Tekniği – Beslemesiz Geçme Oyunu Materyal […]

Zerrelerin Tevhide Delaleti

Modül (öneri) No 24 Öğrenme Alanı (Temel konu) Tahavvülat-ı Zerrat Modül (Alt konu) Zerrelerin Tevhide Delaleti Amaçlar Zerrelerin hareketlerinin Allah’ın varlığına ve birliğine delalet ettiğini bilir. Zerrelerin Allah’ın ilim ve kudretine işaret ettiğine örnekler verir. Süre 40 dk. Seviye İleri seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Beyin Fırtınası – Argümantasyon Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Derse beyin […]

Fıtrat ve Vicdan Delili

Modül (öneri) No 23 Öğrenme Alanı (Temel konu) Marifetullah Modül (Alt konu) Fıtrat ve Vicdan Delili Amaçlar Vicdan ve fıtratın Allah’ın varlığını ispat eden ana delillerden biri olduğunu açıklar. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Zıt Panel Materyal ve Teknoloji İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci Etkinlik-1 ●      Zıt panel tekniği için sınıf 2 gruba ayrılır. […]

Mehdinin Vazifeleri

Modül (öneri) No 14 Öğrenme Alanı (Temel konu) Mehdilik Modül (Alt konu) Mehdinin Vazifeleri Amaçlar Mehdilik kavramını tanımlar. Mehdî’nin vazifelerini açıklar. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Zihin Haritası Materyal ve Teknoloji Bilgisayar, projeksiyon, kitaplar, resimler, zihin haritası kağıdı, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.SORU-CEVAP 1.”Mehdi ve müceddid kelimelerini, hiç duydunuz […]

Allah’ın İsim ve Sıfatları

Modül (öneri) No 9 Öğrenme Alanı (Temel konu) Marifetullah Modül (Alt konu) Allah’ın İsim ve Sıfatları Amaçlar Allah’ı kainattaki fiillerinden yola çıkarak isim ve sıfatlarıyla tanır. Süre 40 dk. Seviye İleri Seviye Yöntem ve Teknik-Etkinlik Diyalog, kavram haritası, soru-cevap Materyal ve Teknoloji Bilgisayar-projeksiyon, görseller, İşleniş/Öğrenme-öğretme süreci I.DİYALOG 1.Talebelere hangi mesleği seçmek istedikleri sorulur. Bildikleri meslekler […]