DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI

REM
0
0
2.76K
DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI   Dua tüm ibadetlerle ilgilidir. Müminin silahıdır ve hâlis bir imanın neticesidir. Duada dil ve kalb muvafakati, beraberliği bulunmalıdır. Gafil bir kalple yapılan dua Allah katında makbul olmaz. Allah gafil bir kalple yapılan duaya sevap verir; ama kabul ederek aynı matlubu vermez. Duanın kabul edilmesinin birinci şartı helal yemektir. Ayrıca […]

MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ

REM
0
0
655
MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ   Meşveretle ameller çoğalır, yayılır, sirayet eder yüz ve bin ve binler olur. Meşverete katılanların ve meşveretten çıkan kararlara sahip çıkıp destekleyenlerin sevabı büyük olduğu gibi, meşvereti ve seçimi siyasi emellerine alet edip menfaat ve siyasetin aleti yapanların günahı da bir kalmaz, sirayet eder, binler derece artar. Bediüzzaman bunu şöyle izah […]

MÜSLÜMANIN EVSAFI

REM
0
0
575
                                     MÜSLÜMANIN EVSAFI                                                                       […]

RİSALE-İ NUR DERSLERİ

REM
0
0
3.32K
RİSALE-İ NUR DERSLERİ BAKİ ÇİMİÇ   Biri Sözler’in arkasında, bir diğeri de Gençlik Rehberi’ndedir. Bu konferanslarda hem Risale-i Nur’un, hem de Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin mâhiyeti hakkında çok önemli açıklamalar yapılır. Ayrıca Risale-i Nur meslek ve meşrep prensipleri vâzıh bir şekilde izah edilir. Risale-i Nur hizmetlerinin ve derslerinin nasıl yapılacağına dair de açıklamalar mevcuttur. Meselâ […]

ZÜBEYİR ABİNİN DERS USULÜ

REM
0
0
1.11K
ZÜBEYİR ABİNİN DERS USULÜ   1. Zübeyir abi büyük kitaplardan ders yapardı bazen de küçük kitaplardan ders okur ve “Kitap küçük de olsa ihtiva ettiği hakikatler büyük ve önemlidir” derdi. 2. Ders yaptığı zaman “Bu kitap nedir?” diye sorulmazsa ders yaptığımı kabul etmem!” derdi. 3. Önemli cümleleri üçer defa tekrar ederdi. 4. Umumi dersleri risalelere […]

AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER

REM
0
0
846
AKAİD-İ İSLAMA DAİR MESELELER   1. İlm-i Kelam: Cenab-ı Hakkın Zat, Sıfat ve Esmasından ve yaratılan eşyanın ahvalinden İslam kanunları çerçevesinde bahseden bir ilimdir. 2. İlm-i Kelamın Mevzuu: İslam akaidini isbata medar olan mesaildir. 3. İlm-i Kelamın Tarihçesi: Kelâmi konularda sohbetler yapan ilk bilgin “Hasan-i Basri”dir. (ra) Hasan-i Basrinin (ra) (H. 80/110) “İlm-i Tevhid” namıyla […]

GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA

REM
0
0
1.21K
GÜZEL AHLAKI TAMAMLAMA M. Ali KAYA Peygamberimiz (sav) “Benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bi’setim ve gönderilmemin sebebi ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Müsned-i Ahmed, 2:381) buyurmuşlardır. Asrımızın ruh ve maneviyat doktoru Bediüzzaman Said Nursi (ra) peygamberimizin (sav) getirdiği “Güzel Ahlak”tan altı tanesini “Hutbe-i Şamiye” isimli eserinde […]

BEDİÜZZAMAN VE TARİKAT

REM
0
-4
1.02K
BEDİÜZZAMAN VE TARİKAT M. Ali KAYA İnsan ruh ve beden ikilisinden yaratılmıştır. Bedenin organları olduğu gibi ruhun da duyguları vardır ve bu duygular organlar aracılığı ile varlık ve eşya ile iletişim kurar. İnsan aklı ve duyguları ile sadece maddi varlık olan dünyaya yönelirse onun duyguları da sadece dünya ile ilgilenir, manevi ve ruhani gelişimini tam […]

VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA

REM
0
0
2.17K
VELAYET MAKAMLARI VE VELAYET-İ KÜBRA SORU: Velayet-i suğra, velayet-i vusta ve velayet-i kübra birbiri peşi sıra gelen mertebeler midir? Velayet-i suğranın kutbiyete, vustanın gavsiyete, kübranın ferdiyete baktığı doğru mudur? Makam-ı ferdiyet salt velayet-i kübraya ait bir mazhariyet midir? CEVAP: Velayt-i Kübra doğrudan Kur’ana ve İmana hizmettir ve sahabelerin yaptığı olduğu için buna “Sahabe Mesleği” denir […]