BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN KADER MESELESİNE BAKIŞI V

REM
0
-4
2.07K
1.1 Bediüzzaman Said Nursî’nin Kadere Dair Görüşleri   1.3.7  Kader ve Cüz’î İradenin Bağdaştırılması Bediüzzaman’a göre imanla ilgili meseleler konuşulurken, duygusallıktan uzak soğukkanlı ve peşin hükme kapılmadan sistemli tartışmalar yapılmalıdır.[1] Kader ile cüz-î iradenin varlıklarını bir arada kabul etme de imanla ilgili ince bir meseledir. Kader ile cüz’î iradenin bağdaştırılması problemi, sadece ilim ehli -uzman- kişiler tarafından […]

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN KADER MESELESİNE BAKIŞI IV

1.1 Bediüzzaman Said Nursî’nin Kadere Dair Görüşleri    1.3.5  Sebep – Sonuç İlişkisi Açısından Kader Bediüzzaman, kaderin sebep ve sonuca birlikte baktığını, insanlara adalet ettiğini ve her durumda güzel olduğunu söyler. Kader netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzeh olduğu gibi “mebde ve münteha”, “asıl ve fer’”, “illet ve netice” itibariyle de zulüm ve kubuhtan […]

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN KADER MESELESİNE BAKIŞI III

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kadere Dair Görüşleri 3    1.1.4 Kader ve Kötülük Problemi Bediüzzaman’a göre insan, kendi istekleriyle gerçekleşen hata ve günahlarından tamamen sorumludur. Kur’ân’ın ifadesi de bu yöndedir.[1] Çünkü “seyyiatı” isteyen insandır. Allah’ın kötülüğü yasaklamasına rağmen ve yapılmasına da izni ve rızası yokken ihtiyar ile isteyen insanın nefsidir. Fenalık, hata ve günahlar, “tahribat” cinsinden […]

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN KADER MESELESİNE BAKIŞI II

 Bediüzzaman Said Nursî’nin Kadere Dair Görüşleri 2   1.1.2  İnsan – Kader İlişkisi Bediüzzaman’a göre, bitkiler en basit hayat derecesinde olmasına rağmen kaderin düzenine tam manasıyla uymaktadır. En yüksek hayat derecesinde olan insan hayatı dahi, en ince ayrıntısına kadar kaderin ölçüsüyle çizilip kaderin kalemiyle yazılmaktadır.[1] Allah sınırsız sıfatlar sahibi olmasına rağmen insan ise cüz’î manada […]

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSÎ’NİN KADER MESELESİNE BAKIŞI

1.1 Bediüzzaman Said Nursî’nin Kadere Dair Görüşleri 1.1.1 Varlıkta Takdir/Kader’in Delilleri Bediüzzaman’a göre, kadere iman, yani her şeyin Cenâb-ı Hakkın takdiriyle olması imanın esaslarındandır. Kadere kesin deliller sayılamayacak kadar çoktur. Her şey “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.”[1] ayetinin bildirmesiyle, varlığından önce ve varlığından sonra yazılmaktadır. Allah’ın kudretiyle gerçekleşen kâinat, ayetin bu […]

DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI

REM
0
0
618
DUANIN ÖNEMİ VE KABUL ŞARTLARI   Dua tüm ibadetlerle ilgilidir. Müminin silahıdır ve hâlis bir imanın neticesidir. Duada dil ve kalb muvafakati, beraberliği bulunmalıdır. Gafil bir kalple yapılan dua Allah katında makbul olmaz. Allah gafil bir kalple yapılan duaya sevap verir; ama kabul ederek aynı matlubu vermez. Duanın kabul edilmesinin birinci şartı helal yemektir. Ayrıca […]

MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ

MEŞVERETİN SEVABI VE FAZİLETİ   Meşveretle ameller çoğalır, yayılır, sirayet eder yüz ve bin ve binler olur. Meşverete katılanların ve meşveretten çıkan kararlara sahip çıkıp destekleyenlerin sevabı büyük olduğu gibi, meşvereti ve seçimi siyasi emellerine alet edip menfaat ve siyasetin aleti yapanların günahı da bir kalmaz, sirayet eder, binler derece artar. Bediüzzaman bunu şöyle izah […]